ComeForward---LOGO Фондация GLAS България, в консорциум с 22 партньора от 11 европейски страни, ще работи по проект „Излез напред: подкрепа за жертви на анти-ЛГБТ престъпления от омраза”, ко-финансиран от Европейската Комисия. Проектът ще бъде развит в рамките на програмата Права, Равенство и Гражданство 2014-2020.

Независимо, че проблемът с престъпленията от омраза на база сексуалната ориентация и полова идентичност е признат като твърде сериозен от редица международни организации и правителства в Европа, все още липсват транс-гранични усилия по въпроса. Проектът си поставя за цел да запълни празнината между ниските нива на докладване на такъв тип престъпления и по-достъпни услуги за подкрепа на жертвите. „Излез напред” ще бъде с продължителност две години и ще се фокусира допълнително върху проблема със серия от публични кампании, разкриване на центрове за докладване, обучение на персонал и изграждане на капацитет на организациите-участници.
Основни координатори на проекта са Университетът в Бреша, Италия и Ламбда Варшава, Полша. Сред останалите партньори са и още две български организации – Билитис и Български адвокати за човешките права.