„Накрая ще запомним не думите на нашите врагове, а мълчанието на нашите приятели.”
Мартин Лутър Кинг

АПЕЛ

ЛГБТИ организации и граждани, отправяме апел към инициативните комитети, кандидатите за президент, политическите партии и коалиции, споделящи ценностите на съвременната демокрация, като защита на човешките права, свободата на словото, на сдружаването, неприкосновеността на личния живот и равенството пред закона, да осъдят нападението, извършено в общностния ЛГБТИ център „Рейнбоу Хъб“ на 30 октомври 2021 г., като акт на агресия, мотивирана от хомофобия и реч на омраза.

Ако тези вандалски актове не бъдат осъдени днес, утре действия, породени от невежество и опити за извличане на политически дивиденти чрез омраза и насилие, ще започнат да произвеждат и смърт. Нима си струва електоралният успех да бъде заплащан с цената на мълчание по отношение на хора, които искат единствено равни права, както всички ние, като граждани на република България, имаме еднакви задължения? Всеки български гражданин, който е част от ЛГБТИ общността, заслужава адекватна и пропорционална защита срещу насилие, основано на определящи идентичността признаци. За съжаление, все още престъпленията от омраза на основата на сексуалната ориентация и полова идентичност не са включени в Наказателния кодекс.

Призоваваме политическите формации и гражданските инициативи, да подкрепят призива ни за поправки в Наказателния кодекс, така че да се включи сексуалната ориентация и половата идентичност като квалифициращи признаци, като се приравнят с престъпления, представляващи посегателства срещу личността и имуществото поради раса, народност, етническа принадлежност, религия или политически убеждения. ЛГБТИ общността в България продължава да не получава адекватна съдебна защита и справедливост. Настояваме да инициирате и подкрепите законодателна инициатива в бъдещото 47 Народно събрание така, че да получим защита от закона, справедливост и равнопоставеност!

Подкрепете ни

За да подкрепите призива ни, моля оставете вашите три имена и имейл адрес. Имената ви ще бъдат публикувани под тази публикация. Имейл адресът ви ще се използва само и иденствено за идентификация, че сте заявили своята подкрепа.

Моля попълнете вашите имена.
Моля попълнете вашите имена.
Моля, използвайте реален e-mail адрес.
Моля, попълнете вашият e-mail адрес.
Трябва да прочетете и приемете "Политиката ни за поверителност и бисквитки".
Трябва да прочетете и приемете "Политиката ни за поверителност и бисквитки".
Error: Super Forms could not find a listing with ID: 0