OpenDoors

От септември 2019 г. до януари 2021 г., Фондация GLAS осъществява международен проект за проучвания, обучение на здравни работници и повишаване на осведомеността за здравните нужди на ЛГБТИ, озаглавен „OpenDoors:

Не просто думи

Не просто думи (Изграждане на национално движение срещу речта на омразата, което се изправя срещу антисемитизма, хомофобията, трансфобията, ксенофобията и други форми на нетолерантност) Цели Основната цел на проектът „Не просто думи“, финансиран по програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейския съюз, е да подобри колаборация между общности, които са засегнати от реч на омраза и да създаде национално движение от съюзници, което предотвратява и се бори срещу антисемитизма, хомофобията, трансфобията, ксенофобията и други форми на нетолерантност, като особен фокус се поставя върху включването на младежите в този процес.

PREVENT

PREVENT Фондация GLAS (България), Билитис (България), Cavaria (Белгия), Idewe VZW (Белгия) и ILGA Portugal обединяват сили в нов проект, посветен на благосъстоянието и дискриминацията на ЛГБТИ служителите.

Фондация GLAS се присъединява към мрежата на ECOM

Фондация GLAS вече официално е член на мрежата на ECOM (Eвразийска коалиция за здраве, права, пол и сексуално разнообразие). ECOM е международна неправителствена асоциация, базирана в Естония, която работи в областта на превенцията и лечението на вируса ХИВ за гей мъжете и мъжете, които правят секс с мъже и трансджендър хора в региона на Източна Европа и Централна Азия.