Заедно за правата на ЛГБТИ в България

Фондация GLAS се включи в проекта „Заедно за правата на ЛГБТИ в България“, който беше стартиран през 2018 г. от Фондация „Работилница за грандански инициативи“ в партньорство с Български дарителски форум, Българско училище за политика „Димитър Паница“, Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ и Младежка ЛГБТ организация „Действие“.

LoveMoves

Основната цел на проекта, финансиран по програма “Права, равенство и гражданство” (2014-2020) на Европейския съюз, бе да се противопостави на дискриминационните практики на държавите-членки на ЕС, които не третират еднополовите двойки с признат статут в друга юрисдикция и по този начин нарушават правото на свободно движение в рамките на ЕС.

Sofia Pride – най-голямото ежегодно правозащитно събитие в България

Sofia Pride си поставя за цел да противодейства на силите и механизмите на потисничество спрямо ЛГБТИ хората в България и да постигне тяхното индивидуално и социално овластяване не само чрез равното им третиране без оглед на сексуалната им ориентация или полова идентичност, но и чрез приемането от страна обществото и подобряване на стандарта им на живот.

Излез напред

Фондация GLAS България, в консорциум с 22 партньора от 11 европейски страни, ще работи по проект „Излез напред: подкрепа за жертви на анти-ЛГБТИ престъпления от омраза”, ко-финансиран от Европейската Комисия.

Sofia Pride Arts – фестивалът за съвременно ЛГБТИ изкуство на Sofia Pride

След 7 години и над 100 представени проекти на ЛГБТИ+ артисти от цял свят, включително и България, от тази година едно от най-разпознаваемите културни събития в столицата разширява програмата си от една седмица на един месец и по този повод променя името си от Sofia Pride Art Week на Sofia Pride Arts.