Годишен доклад за престъпления и инциденти срещу ЛГБТИ хора в България през 2020 г

Годишният доклад за докладваните престъпления и инциденти срещу ЛГБТИ хора в България през 2020 година може да бъде открит тук: http://glasfoundation.bg/wp-content/uploads/docs/Annual%20Report%202020%20-%20Bulgarian%20(Compressed).pdf Малко над една пета — 22% от съобщените инциденти (10 от 45 сигнала), са квалифицирани от подалите ги лица като “реч на омразата”.

Наръчник за служители в системата на здравеопазването

От септември 2019 г. до януари 2021 г., Фондация GLAS осъществи международен проект за проучвания, обучение на здравни работници и повишаване на осведомеността за здравните нужди на ЛГБТИ, озаглавен „OpenDoors:

Обучаване на здравните специалисти как да подобрят достъпа до здравеопазване на ЛГБТИ хората в България

От септември 2019 г. до януари 2021 г., Фондация GLAS осъществи международен проект за проучвания, обучение на здравни работници и повишаване на осведомеността за здравните нужди на ЛГБТИ, озаглавен „OpenDoors:

Как се отразява COVID-19 пандемията на българската ЛГБТ+ общност?

Фондация GLAS и фондация Билитис представиха резултатите от анкета, реализирана в периода септември-октомври 2020 година с цел допитване до хората от ЛГБТИ общността в България относно ефектите от Covid-19 върху живота им.

Приемането към ЛГБТИ хората в България се увеличава, но все още голям процент не са запознати с липсата на равно третиране от закона

Над половината от българите са напълно съгласни, а още една четвърт са общо взето съгласни, че човешките права трябва да бъдат гарантирани на всеки, независимо от сексуалната ориентация и полова идентичност.

Call It Hate

Цели Проектът „Наречи я омраза: повишаване на осведомеността за анти-ЛГБТ престъпления от омраза” има за цел да повиши осведомеността за престъпленията от омраза срещу ЛГБТИ+ хората сред широката общественост и вътре в ЛГБТИ+ общностите, да подчертае необходимостта от докладване, както и да овласти жертвите на подобни престъпления.

Пространството за ЛГБТИ хората в България все повече се свива

По-рано тази година Фондация GLAS представи данни от социологическо изследване за нивата на хомофобия в България. Според анкетата, проведена в периода август-септември 2018 г., отношението към ЛГБТИ+ хората у нас през последните 6 години е претърпяло регрес.

Отношението към ЛГБТИ хората у нас през последните 6 години се влошава, сочи проучване

Фондация GLAS представи данни от социологическо изследване за нивата на хомофобия в България на пресконференция, посветена на темите за разкриването на ЛГБТИ хората пред близките им, родителството и обществената толерантност.