Политиката за поверителност и бисквитки
Виж

Мониторингов доклад за прилагане и изпълнение на Препоръка CM/Rec(2015)5

Мониторингов доклад за прилагане и изпълнение на Препоръка CM/Rec(2015)5

Мониторинговият доклад за прилагането и изпълнението на Препоръка CM/Rec(2015)5 относно мерките за борба срещу дискриминацията въз основа на сексуалната ориентация или половата идентичност е дело на трите национални ЛГБТ организации – „Действие“, GLAS и „Билитис“. Той има за цел да допринесе към общоевропейските усилия, насочени към пълното прилагане на Препоръката, приета от Комитета на министрите към Съвета на Европа през 2010 г., във всички държави-членки на Европейския съюз.

Свали доклад

Свали инфографика

Още публикации

Онлайн GLAS

Уеб платформи и онлайн кампании част от дигиталното портфолио на Фондация GLAS.

 
Work It OUT
Rainbow Hub
BrinkItOn
We Are Tolerant
Sofia Pride
Stop Hate
Sofia Pride Arts