Политиката за поверителност и бисквитки
Виж

Call It Hate

Call It Hate

Цели

Проектът „Наречи я омраза: повишаване на осведомеността за анти-ЛГБТ престъпления от омраза” има за цел да повиши осведомеността за престъпленията от омраза срещу ЛГБТИ+ хората сред широката общественост и вътре в ЛГБТИ+ общностите, да подчертае необходимостта от докладване, както и да овласти жертвите на подобни престъпления. Проектът стъпва върху общата нужда в Европейския съюз от информиране и овластяване на целевите общности, както и предотвратяване на вторична виктимизация на жертвите на хомофобски и трансфобски престъпления от омраза. Конкретните цели на проекта са предназначени да отговорят на горепосочените нужди и се състоят във:

– Измерване на осведомеността относно престъпленията от омраза срещу ЛГБТ сред широката общественост;
– Определяне на най-ефективните стратегии за провеждане на кампании и информиране;
– Повишаване на осведомеността относно анти-ЛГБТ престъпленията от омраза сред широката общественост;
– Подобряване на достъпа до правосъдие, овластяване на жертвите на анти-ЛГБТ престъпления от омраза и насърчаването им да докладват подобни деяния;
– Споделяне на добри практики за повишаване на осведомеността и информиране на жертвите;
– Укрепване на трансграничните и междуведомствените партньорства;
– Разпространение на информацията за резултатите от изследвания и други дейности, проведени в рамките на проекта.

Основни дейности

– Количествени и качествени изследвания;
– Изготвяне на доклади и информационни материали;
– Организиране на международно обучение;
– Организиране на кампании за повишаване на осведомеността и информационни дейности;
– Организиране на пресконференции и заключителна конференция.

Продължителност
24 месеца (от януари 2018 г. до декември 2019 г.)

Партньори
Проектът е реализиран в 10 европейски държави от консорциум от близо 50 партньорски организации.

Публикации
Доклад за България
Обобщен доклад

Проектът е финансиран по програма „Права, равенство и гражданство“ (2014-2020) на Европейския съюз.

Още публикации

Онлайн GLAS

Уеб платформи и онлайн кампании част от дигиталното портфолио на Фондация GLAS.

 
Work It OUT
Rainbow Hub
BrinkItOn
We Are Tolerant
Sofia Pride
Stop Hate
Sofia Pride Arts