Политиката за поверителност и бисквитки
Виж

PREVENT

PREVENT

PREVENT

Фондация GLAS (България), Билитис (България), Cavaria (Белгия), Idewe VZW (Белгия) и ILGA Portugal обединяват сили в нов проект, посветен на благосъстоянието и дискриминацията на ЛГБТИ служителите. Проектът се казва “PREVENT” и е финансиран от Европейския съюз.

Европейският съюз издаде директива, гарантираща грижата за здравето и безопасността на работниците. В нея ‘здравето’ се разглежда като широко понятие, което включва стрес и благосъстояние, свързани с определени рискове. Според директивата “работодателите трябва да извършват оценки на риска във връзка с психичното здраве на служителите, обръщайки особено внимание на групи, поставени под повишен риск за психичното си здраве. Уязвимите групи, като тези, които вече са засегнати от проблеми свързани с психичното здраве, трябва да бъдат защитени от опасности, които конкретно ги засягат.”

Според Международната организация на труда (ILO) стресът на работното място е често срещан феномен и оказва силно влияние върху здравето, отсъствието от работа и представянето на служителите. В Европа, където са налични регионални данни, стресът е втория най-често докладван здравен проблем, свързан с работата; причината за 50-60% от пропуснатите работни дни е стресът, а броят на хора, страдащи от състояния свързани със стрес от работа е вероятно да се увеличи. Това представлява огромна загуба за човешкото благосъстояние, както и икономическите резултати. Затова и психологическото състояние на служителите става все по-важно и с това се увеличава и отговорността на работодателя и развитието на корпоративната социална отговорност.

Според резултатите от много проучвания ЛГБТИ+ хората се сблъскват със специфични рискове на работното място, като дискриминация и липса на толерантност, които оказват влияние върху благосъстоянието им. През последните години се наблюдава развитие по отношение на разнообразието и включването на ЛГБТИ хора на работното място, но подсигуряването на приемаща среда за всички продължава да бъде доброволно действие, което се предприема предимно от големите мултинационални или правителствени организации. Ако вземем предвид подхода към безопасността и здравето на работното място от европейската директива и разпознаем ЛГБТИ хората като уязвима група, ще стигнем до заключението, че всеки работодател би трябвало да се отнесе сериозно към този проблем. Нужно е въпроса за дискриминацията и здравните рискове на ЛГБТИ служителите да се засегне, служителите да бъдат уведомени за Директива 89/391/EEC, ползите от създаването на приемаща среда и бизнес рисковете, свързани с психичното здраве и благосъстояние на служителите и прилагането на директивата.

Очакваните резултати на PREVENT са да се повиши осведомеността на служителите относно директивата на Европейския Съюз; да се повиши осведомеността сред ЛГБТИ служителите, служителите като цяло и организациите на служители относно правата, които директивите на ЕС предвиждат и съществуването на инструменти за оценка на риска; да се приложи ефективно директивата на ЕС относно дискриминацията и благосъстоянието на ЛГБТИ хората; да се повиши осведомеността на работодателите относно ползите от създаване на приемаща работна среда.

Тези резултати ще допринесат за прилагането на списъка с действия относно ЛГБТИ хората на Европейската комисия. Действията са зов към бизнес компаниите да създадат включваща работна среда.

Проектът е финансиран по програма „Права, равенство и гражданство“ (2014-2020) на Европейския съюз.

Онлайн GLAS

Уеб платформи и онлайн кампании част от дигиталното портфолио на Фондация GLAS.

 
Work It OUT
Rainbow Hub
BrinkItOn
We Are Tolerant
Sofia Pride
Stop Hate
Sofia Pride Arts