Наръчник за служители в системата на здравеопазването

Наръчникът цели да помогне медицинските специалисти да преодолеят препятствията, които понякога дори неволно, поставят между себе си и пациентите от ЛГБТИ средите, както и да ги запознае с терминология и специфичните нужди на ЛГБТИ пациентите.

Приемането към ЛГБТИ хората в България се увеличава, но все още голям процент не са запознати с липсата на равно третиране от закона

Над половината от българите са напълно съгласни, а още една четвърт са общо взето съгласни, че човешките права трябва да бъдат гарантирани на всеки, независимо от сексуалната ориентация и полова идентичност.

Call It Hate

Цели Проектът „Наречи я омраза: повишаване на осведомеността за анти-ЛГБТ престъпления от омраза” има за цел да повиши осведомеността за престъпленията от омраза срещу ЛГБТИ+ хората сред широката общественост и вътре в ЛГБТИ+ общностите, да подчертае необходимостта от докладване, както и да овласти жертвите на подобни престъпления.

Отношението към ЛГБТИ хората у нас през последните 6 години се влошава, сочи проучване

Фондация GLAS представи данни от социологическо изследване за нивата на хомофобия в България на пресконференция, посветена на темите за разкриването на ЛГБТИ хората пред близките им, родителството и обществената толерантност.

Work It OUT представи наръчник за приобщаване на ЛГБТ служителите

Първият по рода си у нас ЛГБТ наръчник за работодатели бе представен съвместно от българския офис на световната компания EY и бизнес платформата за ЛГБТ равноправие на работното място Work It OUT на Фондация GLAS.