Политиката за поверителност и бисквитки
Виж

Rainbow Shield

Rainbow Shield

Повишаване на достъпа до правна защита на ЛГБТИ хората в България

Проектът “Rainbow Shield: Повишаване на достъпа до правна защита на ЛГБТИ хората в България” цели да подобри правната защита на ЛГБТИ хората в България. Конкретните цели на проекта са: разширяване на обхвата на юридическите специалисти, готови да се занимават със случаи на ЛГБТИ, и да подобрят своя опит в това; да се ​​осигурят възможности за ефективно справяне с дискриминацията и други нарушения на ЛГБТИ права по холистичен начин, включително правни съвети, съдебни спорове, психологическа подкрепа и медийна подготовка; повишаване на осведомеността сред ЛГБТИ общността за възможностите за правна защита в случаи на дискриминация и други нарушения на техните права и увеличаване на случаите на докладване; тестване и разпространение на най-добрите практики на гражданските организации за повишаване на правната защита на ЛГБТИ хора в цяла Европа.

Фондация ГЛАС – България

Младежка ЛГБТ организация Действие – България

Фондация Билитис – България

Accept – Румъния

NELFA Association – Белгия

Проектът е финансиран по програма „Права, равенство и гражданство“ (2014-2020) на Европейския съюз.

Онлайн GLAS

Уеб платформи и онлайн кампании част от дигиталното портфолио на Фондация GLAS.

 
Work It OUT
Rainbow Hub
BrinkItOn
We Are Tolerant
Sofia Pride
Stop Hate
Sofia Pride Arts