Кампания #trustme за насърчаване на изследванията за ХИВ и хепатит B и C

Фондация GLAS и Checkpoint Sofia реализираха съвместна инициатива #trustme с подкрепата на ViiV Healthcare UK. Инициативата има за цел да насърчи изследването на гей, бисексуални и трансексуални мъже за ХИВ и хепатит B и C.