Call It Hate

Цели Проектът „Наречи я омраза: повишаване на осведомеността за анти-ЛГБТ престъпления от омраза” има за цел да повиши осведомеността за престъпленията от омраза срещу ЛГБТИ+ хората сред широката общественост и вътре в ЛГБТИ+ общностите, да подчертае необходимостта от докладване, както и да овласти жертвите на подобни престъпления.

Фондация GLAS получи световно признание за новаторската си дейност

Председателят и съосновател на Фондация GLAS Симеон Василев бе избран сред глобалните иноватори на HRC Foundation – най-голямата организация за граждански права, която работи за постигане на равенство за лесбийки, гей мъже, бисексуални, трансджендър и куиър хора в САЩ.

Sofia Pride – най-голямото ежегодно правозащитно събитие в България

Sofia Pride си поставя за цел да противодейства на силите и механизмите на потисничество спрямо ЛГБТИ хората в България и да постигне тяхното индивидуално и социално овластяване не само чрез равното им третиране без оглед на сексуалната им ориентация или полова идентичност, но и чрез приемането от страна обществото и подобряване на стандарта им на живот.

Международна конференция за брачно равенство

На 8 ноември 2018 г. в София международната конференция „Признаване на правата на еднополови двойки, сключили брак или съжителство в ЕС” за първи път доведе изявени експерти от различни страни, които да споделят постигнатото от тях до момента в родните им държави и какво предстои да се направи в битката за брачно равенство.

Международна конференция за анти-ЛГБТИ престъпленията от омраза

Фондация GLAS, Университетът в Бреша, Италия, и организацията Lambda, Полша, организираха международна конференция на тема “Преодоляване на бариерите: Подобряване достъпа до правосъдие за жертви на анти-ЛГБТИ престъпления от омраза”.

Мониторингов доклад за прилагане и изпълнение на Препоръка CM/Rec(2015)5

Мониторинговият доклад за прилагането и изпълнението на Препоръка CM/Rec(2015)5 относно мерките за борба срещу дискриминацията въз основа на сексуалната ориентация или половата идентичност е дело на трите национални ЛГБТ организации –

Доклад за анти-ЛГБТИ престъпления от омраза и инциденти в България през 2017

Най-често срещаният тип инцидент, докладван от жертвите с нетрадиционна сексуална ориентация и полова идентичност в България са заплахите. Това сочат резултатите от доклад за анти–ЛГБТИ престъпления от омраза и инциденти в страната ни през 2017 г., изготвен от фондация GLAS.