Пространството за ЛГБТИ хората в България все повече се свива

По-рано тази година Фондация GLAS представи данни от социологическо изследване за нивата на хомофобия в България. Според анкетата, проведена в периода август-септември 2018 г., отношението към ЛГБТИ+ хората у нас през последните 6 години е претърпяло регрес.

Мониторингов доклад за прилагане и изпълнение на Препоръка CM/Rec(2015)5

Мониторинговият доклад за прилагането и изпълнението на Препоръка CM/Rec(2015)5 относно мерките за борба срещу дискриминацията въз основа на сексуалната ориентация или половата идентичност е дело на трите национални ЛГБТ организации –

Доклад за анти-ЛГБТИ престъпления от омраза и инциденти в България през 2017

Най-често срещаният тип инцидент, докладван от жертвите с нетрадиционна сексуална ориентация и полова идентичност в България са заплахите. Това сочат резултатите от доклад за анти–ЛГБТИ престъпления от омраза и инциденти в страната ни през 2017 г., изготвен от фондация GLAS.