Rainbow Shield

Повишаване на достъпа до правна защита на ЛГБТИ хората в България Проектът “Rainbow Shield: Повишаване на достъпа до правна защита на ЛГБТИ хората в България” цели да подобри правната защита на ЛГБТИ хората в България.