Rainbow Over Hate

Увеличаване на капацитета на участниците, оказващи подкрепа на жертвите на хомофобски и трансфобски престъпления от омраза в България (Rainbow Over Hate) Цели Сред основните цели на проекта “Rainbow Over Hate”, финансиран по програма „Права, равенство и гражданство“