Политиката за поверителност и бисквитки
Виж

Rainbow Over Hate

Rainbow Over Hate

Увеличаване на капацитета на участниците, оказващи подкрепа на жертвите на хомофобски и трансфобски престъпления от омраза в България (Rainbow Over Hate)

Цели

Сред основните цели на проекта “Rainbow Over Hate”, финансиран по програма „Права, равенство и гражданство“ (2014-2020) на Европейския съюз, са да се оцени приложимостта на Директива 2012/29/EC за нуждите на ЛГБТИ хората в България, да се разработи документ с предложения и препоръки за транспонирането на директивата и да се сигнализира за нарушения на европейското законодателство. Проектът предвижда осигуряването на дейности за изграждане на капацитет за професионалисти с пряк контакт с жертви на престъпления от омраза, повишаване на осведомеността за хомофобските и трансфобските престъпления от омраза и последиците от тях за ЛГБТИ общността и обществото като цяло, изграждането на нови коалиции, които да участват в консултативния процес с държавата и да обединят усилията си за промяна в политиката по отношение на престъпленията от омраза.

 

Основни планирани дейности:

Насърчаване за събирането на информация и регистрирането на престъпления;

Изготвянето на доклад относно транспонирането на Директивата;

Изграждане на партньорство с полицията;

Осигуряване на национални и регионални специализирани обучения за полицията;

Осигуряване на специализирани обучения за служителите в центровете за подкрепа на жертви;

Осигуряване на специализирани обучения за адвокати;

Създаването на кампания, насочена към ЛГБТИ общността и масовата публика;

Организирането на общностни събития, които да повишат осведомеността за проблема;

Организирането на събития и семинари с цел изграждане на доверие между полицията, прокурорите и ЛГБТИ активистите;

Организирането на дискусия по темата на кръгла маса;

Провеждането на международна конференция посветена на темата за престъпленията от омраза;

 

Продължителност на проекта:

24 месеца (от 1.07.2019 – до 30.06.2021)

 

Партньори

Фондация GLAS

Младежка ЛГБТ организация Действие

Фондация Билитис

Още публикации

Онлайн GLAS

Уеб платформи и онлайн кампании част от дигиталното портфолио на Фондация GLAS.

 
Work It OUT
Rainbow Hub
BrinkItOn
We Are Tolerant
Sofia Pride
Stop Hate
Sofia Pride Arts